Skadefoto Ärr

Vi tar bilder på skador och ärr och skickar bilder till försäkringsbolag.
Fotograferingen kostar 1050 kr och brukar betalas av försäkringsbolaget.
Antingen betalar ni faktura och skickar in eller så betalar försäkringsbolaget Slottstudion.
Det brukar vara olika på olika försäkringsbolag.
Ta med alla papper ni fått med försäkringsnummer.