Så här kan en fotografering gå till. En film med fotografen Jenny Puronne.

Jenny filmades våren 2011 för en film som ska handla om att fylla Globen och hur hon tänker när hon jobbar. Den är inte klar, men det är en liten skiss från Conny som jobbar på www.conlin.se för att se hur den kan bli. Men ändå visar den en studiofotografering på en sexmånaders baby och en syskonfotografering ute vid Tyresö Slott. Samt en bröllopsfotografering vid slottet. Mer kommer snart!

http://www.conlin.se/portfolio-item/foretagspresentation/

G i l l a   o s s   p å   F a c e b o o k !
B L O G G