Albert Viktor och Olle

Ännu mer bildspel. 30 sekunder kort från den sista leveransen.

G i l l a   o s s   p å   F a c e b o o k !
B L O G G